Fight for the last slice

San Daniele

San Daniele

890.00 RSD

Sastojci
Salami

Salami

710.00 RSD

Sastojci
Quatro formaggi

Quatro formaggi

670.00 RSD

Sastojci
Špek

Špek

810.00 RSD

Sastojci
Crudo

Crudo

890.00 RSD

Sastojci
Parmigiana

Parmigiana

590.00 RSD

Sastojci
Ortolana

Ortolana

650.00 RSD

Sastojci
Marinara

Marinara

380.00 RSD

Sastojci
Margherita

Margherita

550.00 RSD

Sastojci
Margherita Bufala

Margherita Bufala

790.00 RSD

Sastojci
Gorgonzola Vrat

Gorgonzola Vrat

720.00 RSD

Sastojci
Funghi e Olive

Funghi e Olive

720.00 RSD

Sastojci
Cotto

Cotto

630.00 RSD

Sastojci
Chorizo

Chorizo

690.00 RSD

Sastojci
Capricciosa

Capricciosa

650.00 RSD

Sastojci
Calzone

Calzone

760.00 RSD

Sastojci
Bresaola

Bresaola

890.00 RSD

Sastojci
Bacon

Bacon

690.00 RSD

Sastojci
Alpina

Alpina

340.00 RSD

Sastojci
Orlotana

Orlotana

240.00 RSD

Sastojci
Bufalina

Bufalina

250.00 RSD

Sastojci
Margherita

Margherita

160.00 RSD

Sastojci
Gorgonzola & vrat

Gorgonzola & vrat

250.00 RSD

Sastojci
Capricciosa

Capricciosa

190.00 RSD

Sastojci
San Daniele

San Daniele

270.00 RSD

Sastojci
Parmigiana

Parmigiana

230.00 RSD

Sastojci
Bacon

Bacon

190.00 RSD

Sastojci
Chorizo

Chorizo

220.00 RSD

Sastojci
Funghi e olive

Funghi e olive

240.00 RSD

Sastojci
Quattro formaggi

Quattro formaggi

220.00 RSD

Sastojci
Grana Padano

Grana Padano

200.00 RSD

Sastojci
Bresaola

Bresaola

260.00 RSD

Sastojci